OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Systemy Sygnalizacji Pożaru (SAP):

aSystemy przewodowe, bezprzewodowe i hybrydowe

aLiniowe czujki ciepła i dymu

aCzujki płomienia oraz Systemy ATEX

aZasysające systemy detekcji dymu

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO):

Systemy oddymiania:

aCertyfikowane okna oddymiające

aGrawitacyjne systemy oddymiania hal przemysłowych (magazynowych, produkcyjnych) oraz klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych

aMechaniczne systemy oddymiania

aSystemy mieszane – wykonywane na podstawie symulacji komputerowych CFD

aSystemy zabezpieczenia przed zadymieniem – nadciśnieniowe systemy różnicowania ciśnień

aSystemy wentylacji pożarowej i bytowej garaży podziemnych

aAutomatyka do integracji systemów przeciwpożarowych i pozostałych systemów bezpieczeństwa

Klapy Dymowe i Świetliki:

aPasma świetlne trójkątne, łukowe wyposażone w klapy wentylacyjne, dymowe, dymowo-wentylacyjne

aŚwietliki kopułkowe wykonane z litego akrylu lub litego poliwęglanu o zróżnicowanym kształcie: okrągłym, sferycznym, piramidalnym, stałe lub z funkcją przewietrzania, sterowane elektrycznie lub pneumatycznie

aŚwietliki punktowe płaskie z wypełnieniem poliwęglanem komorowym

aWyłazy dachowe

aŚwietliki rewizyjne

aŚwietliki rurowe

aŚwietliki o odporności ogniowej

aUkłady automatyki pogodowej do świetlików i klap

aWypełnienia do świetlików w klasyfikacji Broof(t1)

Przegrody Przeciwpożarowe:

aDrzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne

aBramy przeciwpożarowe z różną możliwością otwierania

aPrzeszklenia przeciwpożarowe wewnętrzne i zewnętrzne

aKurtyny przeciwpożarowe

aKurtyny dymowe (stałe i ruchome)

aPrzeciwpożarowe klapy odcinające

aAutomatyka pożarowa

Zabezpieczenia Przeciwpożarowe:

aZabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów instalacyjnych

aZabezpieczenia przeciwpożarowe dylatacji

aZabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowych

aPodnoszenie odporności ogniowej konstrukcji żelbetowych i betonowych

Zbiorniki przeciwpożarowe na wodę do celów gaśniczych

Pompownie przeciwpożarowe do instalacji tryskaczowych i hydrantowych

Systemy Gaszenia:

aStałe Urządzenia Gaśnicze (SUG)

aSystemy mgły wodnej

aInstalacje tryskaczowe i zraszaczowe

aInstalacje hydrantowe wewnętrzne i zewnętrzne

Szkolenia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej:

aSzkolenia podstawowe dla pracowników

aSzkolenia dla kadry kierowniczej

aPrzeprowadzanie ćwiczeń sprawdzających warunki ewakuacji budynków - próbne ewakuacje

aPraktyczne sprawdzanie umiejętności obsługi gaśnic i hydrantów

 
Masz pytanie?  KONTAKT